เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


ขบวนแห่อัญเชิญสไบพระราชทานและ รูปหล่อท้าวสุรนารี ภายในตำบลกงรถ

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลกงรถ นำโดย นางวงเดือนศิริวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา

สมาชิกกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลกงรถจัดขบวนแห่อัญเชิญสไบพระราชทานและ

รูปหล่อท้าวสุรนารี ภายในตำบลกงรถเพื่อให้ประชาชนได้ไหว้สักการะเพื่อความเป็นศิริมงคล