เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพกิจกรรม


วันที่ 17 กันยายน 2564 นายกเทศมนตรีตำลกงรถมอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ