เทศบาลตำบลกงรถ 
“พัฒนางาน พัฒนาชุมชน พัฒนาโครงสร่างพื้นฐานทั้งตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้”
ติดต่อ เทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ
เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 โทรศัพท์ 081-8779793
email : obt_kongrod@hotmail.com , webmaster@kongrod.go.th
facebook : ทต.กงรถ ,line : เทศบาลตำบลกงรถ"


          เพียงคุณกรอกรายละเอียด คำถาม ปัญหา ข้อเสนอแนะข้างล่างนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

เชิญกรอกข้อมูลเลยครับ...